Babamo 
Nickname:
Paswoord:

Nog geen account? Registreer nu gratis!
Privacy statement

(laatst bijgewerkt op 20 juni 2010)

Babamo spant zich in om jouw privacy te waarborgen. Deze privacy policy is van toepassing op gegevens die door Babamo worden verzameld via de websites en services.

Babamo verwerkt jouw persoonlijke gegevens overeenkomstig deze privacy policy en de strikte normen van de Belgische en Europese wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze privacy policy maakt deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden. Ze omschrijft welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen en dient dus aandachtig gelezen te worden. Elk gebruik van de websites of services houdt in dat je akkoord gaat met deze privacy policy.

Welke gegevens worden er verzamelt en verwerkt
Wanneer je een Babamo account creëert kun je bepaalde gegevens over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken. Je naam en achternaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, woonplaats en gebruikersnaam ("nickname") zijn verplicht in te vullen. Het kan wel zijn dat voor gebruik van sommige diensten meer gegevens verstrekt moeten worden.
Deze gegevens kun je ten alle tijde zelf raadplegen, aanpassen of verwijderen.

Hiernaast verzamelt Babamo ook automatisch gegenereerde informatie tijdens jouw gebruik van onze websites of services. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres, versie en ontwikkelaar van je browser, besturingssysteem (waar mogelijk), de pagina's die je bezoekt, je surfgedrag en "cookies".

Daarnaast kunnen we de gegevens die we verzamelen aanvullen met gegevens die we van derden hebben verkregen.

Gebruik van de gegevens
We gebruiken de gegevens om:
- de informatie te publiceren die je zelf publiek maakt, volgens de voorwaarden van je privacy-instellingen
- je toe te laten de websites en services correct te kunnen gebruiken overeenkomstig je instellingen
- algemeen ledenbeheer uit te voeren
- je berichten te sturen over de websites of diensten
- je gerichte publiciteit aan te bieden
- fraude en schendingen van onze gedragscode te onderzoeken
- anonieme statistieken over de (gebruikers van de) websites en services te genereren
- de websites en services te verbeteren

Cookies
De websites gebruiken cookies om je te identificeren als een gebruiker van de website, om je taalvoorkeur te onthouden en om het surfcomfort te verbeteren.
Je kan zelf cookies uitschakelen in je webbrowser, maar dan kan het gebeuren dat sommige onderdelen van de websites niet meer correct werken.
Adverteerders op de websites kunnen ook gebruik maken van cookies en webbeacons om informatie te vergaren.

Bescherming van je gegevens
Babamo spant zich in om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. We gebruiken een aantal verschillende beveiligingstechnieken en -procedures om jouw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of vrijgave. Wij bewaren de gegevens die je verschaft op computersystemen waartoe slechts een beperkte toegang mogelijk is en die zich bevinden in beveiligde gebouwen. Wanneer we uiterst vertrouwelijke informatie over het internet verzenden, beveiligen we deze door middel van versleuteling.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om het wachtwoord om jouw account en persoonlijke gegevens te beveiligen vertrouwelijk te houden. Deel deze informatie nooit met derden en doe niets die de beveiliging van jouw account in het gedrang kan brengen. Je moet je altijd uitloggen wanneer je een van onze websites of services verlaat, om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken, toegang hebben tot jouw gegevens.

Opslagtemijn van je gegevens
Gegevens worden gedurende een periode van 1 jaar opgeslagen nadat je deze informatie of je account verwijdert. Cookies gebruikt op de websites hebben een maximale levensduur van 30 dagen en kan je zelf ten alle tijde verwijderen.

Opslaglocatie van je gegevens
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat je gegevens buiten de EU opgeslagen worden. Hierbij stem je er mee in dat jouw gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgestuurd.

Delen van je gegevens met derden
Derden hebben toegang tot alle gegevens die je zelf publiek maakt, volgens de voorwaarden van je privacy-instellingen.
Met het oog op gerichte publiciteit delen we je browsertype, IP-adres, huidige en vorige bezochte URL (en eventuele zoekopdracht), leeftijd, geslacht, taal en geografisch locatie met onze reclameprovider.
Voor het overige worden jouw gegevens enkel met derden gedeeld indien dit op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, of op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten.

Je rechten
Je kan ten alle tijde gratis toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens en deze, indien gewenst, aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen
Wij zullen deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, gewijzigde wetgeving of feedback van gebruikers. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring zal de datum van de laatste wijziging boven aan het document worden aangepast. Als er belangrijke wijzigingen zijn opgetreden in deze verklaring of in de manier waarop Babamo jouw persoonlijke gegevens gebruikt, stellen we je hiervan op de hoogte door dergelijke wijzigingen vooraf bekend te maken of door je een bericht te sturen.

Contact
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben bij deze privacyverklaring, kan je steeds contact met ons opnemen via ons contactformulier.Babamo home | Zoek | Gratis registratie | Help
© 2010 - 2024 Babamo
Privacy statement | Gebruiksvoorwaarden | Contacteer ons