Babamo 
Nickname:
Paswoord:

Nog geen account? Registreer nu gratis!
Gedragscode

(laatst bijgewerkt op 28 mei 2010)

Hier volgt een niet uitputtende opsomming van inhoud die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Babamo, noch in de publieke, noch in de private delen van de websites. Deze beperkingen gelden niet enkel voor de gegevens zelf, maar ook voor de gegevens waarnaar eventueel verwezen wordt (via links, adressen, redirects of content gehost op andere sites).

- Gegevens die racistisch, xenofoob, negationistisch of discriminerend zijn. Het is dus niet toegelaten gegevens die discriminerend zijn terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend zijn te publiceren.
- Gegevens die oproepen tot geweld tegen en/of het lastigvallen van anderen.
- Gegevens die leiden tot, of het gevolg zijn van uitbuiting of misbruik van anderen.
- Gegevens waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld.
- Gegevens waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd, of die het resultaat zijn van dergelijke activiteiten.
- Gegevens die in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak. Pornografische, erotische of andere gegevens van seksuele aard zijn ten strengste verboden. Ook het uitnodigen tot of uitvoeren van activiteiten van seksuele aard zijn ten strengste verboden.
- Gegevens die een schending zijn van de intellectuele eigendom. Je mag enkel gegevens publiceren wanneer je daar de nodige (auteurs-, eigendoms-, privacy-)rechten voor bezit.
- Gegevens waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babamo commerciële (zoals advertenties, wedstrijden, etc), politieke of religieuze activiteiten zijn gemoeid.
- Gegevens die de normale werking of openbare orde van de websites of diensten in het gedrang kunnen brengen. Bijvoorbeeld het versturen van kettingbrieven, junk mail, spamming, het achterhalen van paswoorden of andere private gegevens, hacking, etc.

Hierbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Babamo is of bepaalde inhoud wel of niet is toegelaten.

Klachtenprocedure
Van zodra je misbruik, schadelijke of illegale gegevens op de websites opmerkt, verzoeken wij je dit terstond te melden via ons contactformulier.

Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de gegevens en melding aan de gerechtelijke diensten).

Contact
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben bij deze gebruiksvoorwaarden, kan je steeds contact met ons opnemen via ons contactformulier.Babamo home | Zoek | Gratis registratie | Help
© 2010 - 2024 Babamo
Privacy statement | Gebruiksvoorwaarden | Contacteer ons